286 video

Konu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıları takip edebilirler;

 

      1. What is “Libertarian”? Schools of Thought in Classical Liberalism (on demand program): Want to learn about classical liberalism? In this on demand program, Nigel Ashford explains the different schools of thought within the ideology, including the Austrian School, natural rights theorists, and anarcho-capitalists.
      2. Giants of the Scottish Enlightenment Part 3: David Hume (video): Professor James Stacey Taylor discusses the work of philosopher David Hume and the impact he had on classical liberalism. This video is part of a series on three of the most important thinkers of the Scottish Enlightenment.
      3. The History of Classical Liberalism – Learn Liberty (video): In this lecture, Professor Steve Davies describes the history of classical liberalism.

 

Liberalizm’in Geniş Çatısı

Brandon Turner: Klasik Liberalizm kelimesi, bu ideoloji hakkında konuşmak için bir yol. Diğer bir deyişle Locke’a, Hume’a, Smith’e bakarsak; liberal geleneği üretmiş olmalarına rağmen onların hiçbiri liberal olduklarını bilmiyorlardı, değil mi? Başka bir deyişle, geriye baktığımızda biz bir dizi fikri, belli bazı düşünürler tarafından üretilen bir dizi öğretiyi, belli bir düşünce biçimini tanımlayıp buna liberalizm adı verdik.

Bunun bir çok yolu var… Kronolojik olarak birbirine yakın Locke ve Hume gibi düşünürleri bile ele aldığımızda, birçok konuda birbirleriyle farklı düşündüklerini görürüz. Hume, “doğal haklar” kuramcısı değildi. Hume, direniş hakkı ve bu gibi konularda epey çekingendi. Yine de bence geriye baktığımızda “liberal öğreti” dediğimiz şeye her ikisinin de bir şeyler kattığını söyleyebiliriz.

Bence Liberalizm, Liberteryenizm’den çok daha kapsamlı, çok daha büyük. Yani Amerika’nın en önemli iki büyük siyasi partisi için 10 yıl önce, genel anlamıyla liberalizm geleneğine uygun olduğunu söyleyebilirdim. Ayrıca bugün çok az insan adil yargılanma hakkının, ifade özgürlüğünün veya bunun gibi hakların askıya alınabileceğini söylüyor. Çok az insan liberalizme alternatif olarak değerlendirilebilecek şeyleri öneriyor. Bu alternatifler her neyse… teokrasi de olabilir komünizm de.

Bir başka deyişle, biz bireylerin devlete karşı belli bir temele dayanan hak iddialarının olması, bireylerin olabildiğince özgür olması gerektiği ve bu gibi şeylere inanıyoruz. Aslında biz, bu belirli noktalarda çalışıyoruz. Liberteryenizm bana, daha kapsamlı dediğimiz Liberalizm’in içinde daha küçük bir siyasi doktrin gibi geliyor.

Kaynak: LearnLiberty.org
Konuşmacı: Dave Rubin
Dr. Brandon Turner / Clemson University
Çeviri: Belemir Gencal Doğan
Redaksiyon: Seçkin Sosyal

Önceki
Ölçek Ekonomisi Ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
17.10.2017
Sonraki
Dış Politikayı Açıklamak, 12. Bölüm: Yardımseverlerin Ekonomik Gelişmeye Yardımı Olur mu?
17.10.2017