286 video

Konu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıları takip edebilirler;

GİRİŞİMCİLER MODERN ZAMANIN KAHRAMANLARI MI?

Girişimciler, becerilerini ve tutkularını toplumdaki ihtiyaçları karşılamak için kullanma fırsatını bulan kişilerdir. Klasik bir girişimci, toplumdaki henüz karşılanmamış ihtiyaçları tespit eder ve hemen insanlara arz etmeye yönelir; bu özel bir tür yiyecek, köpeklere özel mama dükkanları veya kullanımı kolay bir sosyal medya ağı olabilir. Girişimciler problem çözerek refah yaratırlar.

Devlet para basıyor olabilir, ama parayı değerli kılan girişimcilerdir. Çoğu politikacı bir girişimci gibi düşünemez; bu yüzden “kamu yararı” adına kolaylıkla yeni vergiler, ücretler ve ruhsat alma şartlarıyla ilgili yasalar geçirir, regülasyonlar getirirler. Girişimciliğin özünde ne olduğunun da, bu tür yeni yasa ve regülasyonların girişimciliğe nasıl mani olduğunun da bilincinde değildirler. Bir ülkenin asıl işverenleri girişimcilerdir ve istihdam yaratan da onlardır. Girişimciler engellenirse kimse iş sahibi olamaz, ekonomimiz de gelişemez.

Girişimcileri günümüzü kurtarmaya gelen, kahramanvari ve romantize edilmiş figürler olarak görmek gibi bir eğilim var ve bunda doğruluk payı var. Fakat aynı zamanda toplumumuzda milyonlar kazanan büyük işletmeleri ve başarılı girişimcileri, sadece başarılı olduklarından dolayı kötüleme eğilimi de mevcut. Halbuki başarılı bir girişimciyi gördüğünüzde düşünmeniz gereken, onun tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış olduğudur. Bu takdire şayan bir olgu ve bizim de isteyeceğimiz bir şey. Tüketicileri mal sahibi yaparken, ekonomimizi güçlendirirken ve hepimizin durumunu daha iyi kılarken girişimcilerin de kâr elde etmiş olmasında bir sorun yok.

Girişimciliğin filizlenmesine izin veren bir toplum, ilerlemeye, icatlara, rekabete ve böylelikle müreffeh bir ekonomiye açık bir toplum demektir. Onları gerçekten de romantize edebiliriz. Girişimciler birer kahramandır ve başarıya koştukça kahramanlaşırlar.

Kaynak: Learnliberty.org
Konuşmacı: Prof. Donna Matias / University of San Diego School of Law
Çeviri: Merve Güngör
Redaksiyon: Ahmet Altundal

Önceki
Asgari Ücret Çalışanlara Fayda Sağlar Mı?
20.05.2015
Sonraki
Video Oyunları Şiddeti Körükler Mi?
20.05.2015