286 video

Konu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıları takip edebilirler;

Property Rights [Article]: Armen Alchian discusses the importance or property rights.

Escaping Poverty: Foreign Aid, Private Property, and Economic Development [Article]: Peter Leeson discusses issues associated with foreign aid and how private property is a crucial component of economic development.

The Role of Private Property in a Free Society [Article]: Peter Boettke demonstrates that clearly defined and enforced property rights are a prerequisite to economic prosperity and social harmony.

Property Rights [Article]: Karol Boudreaux explains the vital role property rights play in promoting growth, alleviating poverty, and conserving scarce resources (found on pp. 47-55).

MÜLKİYET HAKLARI: SIRADAN VATANDAŞIN EN İYİ DOSTU

Bazı insanlar mülkiyet haklarının sadece varlıklı kişileri koruduğunu ve bu hakların sadece zengin insanların ilgisini çektiğini düşünür. Fakat gerçekte istikrarlı mülkiyet hakları, zengin mülk sahiplerinin, ortalama vatandaşlardan faydalanmasının önündeki en büyük engeldir.

Küçük ölçekli işyeri sahiplerinin ve sıradan vatandaşların, çok daha fazla güce sahip olan büyük kurumlarla eşit muamele görebilmelerini sağlayabilen en iyi yol, sıradan vatandaşların mülkiyet haklarının, ‘büyük adam’ların mülkiyet haklarıyla eşit derecede korunmasıdır. Mülkiyet hakları, ortalama vatandaş için sadece hükümete karşı değil, aynı zamanda büyük şirketlerin saldırısına karşı da en iyi korunma aracıdır.

Örnek olarak hükümetin arazinize el koymasıyla sonuçlanan kamusallaştırmaları düşünün. Anayasa, özel mülkiyetlere ‘kamu yararı’ için el konulabileceği yetkisini vermiş hükümete. Fakat genelde devlet birinin arazisine el koyup, onu bir başkasına verdiği zaman, kamusal bir kullanım yaratmış olmaz, sadece onu bir başkasının özel mülkü haline getirir. Varlıklı arazi sahiplerinin, küçük arazi sahiplerinden faydalanmasının önüne geçmek için en iyi yol, bu türde bir gaspa karşı mülkiyet haklarının kuvvetlice korunmasıdır.

Başka bir örnek ise mülkiyet haklarının yitirilmesidir. Diyelim ki aracınızla ilerliyorsunuz ve arabanızda uyuşturucu bulundurmanızdan şüpheleniliyor. Bu şartlar altında arabanıza el koyabilirler. Artık herhangi bir yasadışı madde bulundurmuyor falan olmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Bir kez aracınıza el koyulduktan sonra artık aracınızı istedikleri kadar ellerinde tutabilirler çünkü onlara göre bunun aksi bir hakkınız sözkonusu değildir. Ancak bu sizin haklarınızın ihlali gibi gözükmektedir çünkü biraz önce arabanızı kaybettiniz! Yani arabanızı sizin mülkiyetinizde tutacak olan tek şey, yine güçlü mülkiyet haklarına sahip olmaktır.

Güçlü şekilde sahip olunan mülkiyet hakları, hem devletin istismarına hem de daha büyüğün, varlıklının ve baskın olanın çıkarlarına karşı sıradan vatandaşların en iyi korumasıdır.

Kaynak: Learnliberty.org
Konuşmacı: Prof. Dr. Aeon J. Skoble / Bridgewater State University
Çeviri: Mert Taşer
Redaksiyon: Bünyamin Aydın

Önceki
Ekonomiyi Büyütecek 3 Politik Reform
22.02.2015
Sonraki
Özgürlük ve Erdem
22.02.2015