286 video

Konu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıları takip edebilirler;

    1. Foreign Policy Explained (video series): Want to learn more about foreign policy? Watch our Foreign Policy Explained series to learn how foreign policy contributes to domestic problems like police brutality, how to privatize national defense, and how to lift humanity out of poverty.
    2. Debate: Is War Ever Justified? (video): Professors Bryan Caplan and Jan Ting debate when, if ever, libertarians can justify war.
    3. The Best of Steve Davies (video playlist): Check out this playlist to hear more from Steve Davies on topics like the war on drugs, the rise of Trump, and how to fight global poverty.

Liberterler Dış Müdahaleyi Ne Zaman Desteklemelidir?

Dave Rubin: Liberteryenlerin müdahaleyi destekleyebilecekleri bir durum olduğunu düşünüyorsun.
Steve Davies: Evet. Herhangi bir liberteryen ya da klasik liberal için asıl soru, hem müdahaleyi yapacak ülke için, örneğin Amerika Birleşik Devletleri, hem de müdahalenin yapılacağı yerler için hangi eylem planının özgürlüğü maksimize edeceğidir. Bu, dış politikadaki yol gösterici ilke olmalıdır. Nasıl desem, müdahale karşıtlığının, liberteryen ilkelere içkin ya da bu ilkelere göre zorunlu olmadığı konusunda arkadaşım Randy Barnett’a katılıyorum.

Tartışmaya açmak istediğim ve belki Randy’den biraz farklı düşündüğüm nokta ise, müdahaleyi desteklememize yol açacak kadar özgürlüklerin çıkarına sonuçlanabilecek durumların sayısı. Sayıları gerçekten çok çok az. Ben burada adil savaş ilkesi gibi bir ilkeyi uygulardım. Maliyetin faydayı aşmayacağını ve müdahalenin insan haklarını ihlal etmeden yapılabileceğini açık ve net olarak gösterebilmelisiniz. Bu oldukça yüksek bir çıta.

Dave Rubin: Bir dakika. Burada biraz duralım. Müdahale ettiğiniz bölgedeki insanların sağlayacağı yarar bir yana, bu durumun size ve dahil olduğunuz topluma yararı ne kadar olmalı?

Steve Davies: Sanırım bu daha çok maliyetle ilgili bir mesele çünkü, liberteryen ya da liberallerin konuyla ilgili en temel karşı argümanlarından biri yabancı bölgelere müdahale etmenin, müdahalede bulunan ülkenin yani ABD’nin özgürlükleri için iyi olmadığı, ABD’nin bir imparatorluğa dönüşmesi gibi ki dönüştü. Bunu dile getirmekten korkmayalım. Bu, Cumhuriyet kurumlarına ve ülkedeki özgürlüğe zarar verir. Bu yeni bir mevzu değil.

Büyük Britanya’nın büyümesini sağlayan çoğu şeyin sebebi İngilizlerin, dünyanın geri kalanına müdahale etmesiydi. Hindistan İmparatorluğu’nu yöneten Hindistan Ofisi, bizim ilk büyük eyalet bölümlerimizden biriydi ve devletin geri kalanının da dönüşmesine örnek teşkil etti. Aynı şey Birleşik Devletler’de de oldu.

Dave Rubin: Esasen, tüm bunları dışarıda bir yerlerde yaparsınız ve sonrasında vatanınızda daha fazla güce ihtiyacınız olur.

Steve Davies: Sadece bu kadar değil, bu bir örnek. Eğer dünya çapında müdahaleci bir rol üstlenecekseniz, gerçekten büyük bir orduya ihtiyacınız var. Bu ise kaçınılmaz olarak askeriyenin nüfuzunu arttırır; ülke içindeki rolü, alım gücü gibi. Eisenhower’ın tehlike olarak nitelendirdiği, birçok kötü etkileri olan askeri-endüstriyel blokları inşa eder. Ve bunlara ek olarak devletin gözetleme ve kontrol etme mekanizmalarının büyümesine, polis gücünün artmasına yol açar.

Dahası bu müdahaleler, yönetenlerin amaçlarını da aşan fikirlerin yayılmasına yol açar. “Dünyanın geri kalanındaki insanları inceleyebilir ve iyiliksever despotlar olabiliriz, onları dönüştürebiliriz” gibi düşünceleriniz, bu minvalde yeni bir zihniyetin oluşmasına neden olabilir. Bizler de, “Ülkemizde insanlarımız, yardımcı müdahaleler olmadan da yapabilir” gibi düşünebiliriz, bu da gerçekten çok tehlikeli bir düşünme şeklidir.

Dave Rubin: Doğru. Ve bir şekilde bu maceralara atılmak için paraya ihtiyacımız vardır, ama ülkedeki sorunların üstesinden gelebilmek için gereken paraya hiçbir zaman sahip değilizdir.

Steve Davies: Evet, ne sürpriz ama.

Dave Rubin: Evet, burada neler olabilirdi?

Steve Davies: Bilirsin, bu her kesimden insana yarar sağlar. Müdahalelerin yol açtığı bir başka utanç verici şey de genelde yoksul ailelerden gelen genç erkeklerin hayatlarının tehlikeye atılmasına sebep olması, ama bu kararları veren insanların çocuklarının orduya katılmayacak olması ya da katılsalar bile tehlike bulunmayan alanlarda görev almaları. Bunun ciddi anlamda haysiyetsizce olduğunu düşünüyorum. Tarafların her birinin özgürlükleri için yararlı olabilecek müdahalelerin mümkün olduğu bazı dengeli durumların olabileceğini göz ardı etmiyorum, ama bence bu oldukça düşük bir ihtimal. Benim bakış açıma göre böyle çok az durum var.
Konuşmacı: Steve Davies
Kaynak: LearnLiberty.org
Çeviri: Hilal Güler
Redaksiyon: Seçkin Sosyal

Önceki
Buhranlar ve Yolsuzluklar Nasıl Değişime Yol Açar?
22.08.2017
Sonraki
Amerika’da İşkence ve Polis Vahşeti Üzerine
22.08.2017