286 video

Hükümetler Borçlarını Nasıl Ele Almalılar?

Fazla harcama yapan uluslar, çok zorlu tercih ve seçeneklerle karşı karşıya kalırlar. Bunlardan biri, ‘erdemli yol’ dediğimiz, vergileri arttırarak ve harcamaları kısarak, kamu harcamalarını kontrol altında tutmaktır. Bu yapılabilir olmakla birlikte, çoğu kez oldukça uzun bir zaman almaktadır. Ama kesin olarak diğer alternatiflerinden daha iyidir.

Diğer iki alternatifin ilki, hükümetin borçlarını reddetmesidir. Aslında bu bazı yönleriyle daha az acı vericidir. Ama gelecekte aşırı yüksek faiz oranları olmaksızın hiç kimsenin o hükümete borç vermeyeceği anlamına gelir. Ve haddi zatında iyi değildir çünkü o ekonomide, ekonomik faaliyetler üstünde her türlü negatif etkiye yol açan genel faiz seviyesini yükseltir.

Daha alışılagelmiş çözüm yolu ise, malesef hükümetin enflasyona yol açması ve parayı devalüe ederek borcunun değerini düşürmesidir. Şimdiden, bunun Amerikan yönetiminin yapmayı düşündüğü şey olduğuna dair endişe verici işaretler mevcuttur. Ayrıca uzun vadede, fonksiyonunu tamamen yitirmiş olan kamu maliyesi, işlevsiz siyaset ve yine işlevsiz hükümet ile ilişkilendirilir. Ve bunlar, tarihsel olarak sık sık ciddi politik huzursuzlukların, ayaklanmaların ve hatta Fransa örneğinde olduğu gibi devrimlerin başlıca sebebi olagelmişlerdir.

Borçtan kurtulmak için vergileri arttırmak, enflasyon yaratan diğer yoldan daha iyidir -her ne kadar bu da bir tür vergilendirme olsa bile-. Yine de, açık ve net bir şekilde iki nedenden ötürü arzu edilmemektedir. Birincisi, herhangi bir ekonomistin de size söyleyeceği gibi, yüksek vergiler ekonomik faaliyetleri saptırır ve sınırlandırır. Yani vergileri yükselttiğiniz ölçüde yavaşlarsınız..ekonomik büyüme ve insan refahındaki artış azalır. Bir diğer şey ise, vergilendirmedeki bu yükseliş, siyasetin, bizim kendi gelirimiz üzerindeki payını arttırır. Ve bu, insan hak ve özgürlükleri temelinde kötüdür. Bu nedenle, bugün birçok ülkenin karşı karşıya olduğu mali krizle mücadele etmenin en iyi yolu, kısmen Amerika Birleşik Devletleri gibi, harcamaları kısmak ve hükümetin yaptığı şeylerin sayısını azaltmaktır.

Kaynak: Learnliberty.org
Konuşmacı: Prof. Dr. Steven Davies / Institute of Economic Affairs
Çeviri: Muhammed Alparslan Şamhal
Redaksiyon: Soner Bastiat

Önceki
Zarar İlkesi
22.02.2015
Sonraki
Mülkiyet Haklarının Sörf Yapanlarla Ne İlgisi Var?
22.02.2015