286 video

Büyük Yanılgılar Serisi: Kalkınmayı Yaratan Nedir?

Birleşmiş Milletler’in Milenyum Kalkınma Hedefleri, MKH’ler, şahane bir başarıydı. Dolayısıyla bugün, bunun gibi büyük bir dış yardım ile finanse edilen ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri içeren daha fazla büyük projeye ihtiyacımız var.

Büyük yanılgı.

Yoksulluk, çocuk ölümleri ve eğitim alanındaki iyileşmeler, zengin ülkelerden hediye paketi içinde gelmedi… bunlar, yurtiçi kaynaklı büyümenin sonucuydu. Bir çalışma, Eylül 2000 öncesinde ve sonrasında, göstergelerin değişimini değerlendirerek MKH’lerinin doğrudan etkisini bulmaya çalıştı. Ve bu göstergelerin çoğunun 2000’den sonra herhangi bir ivme kazanmadığı görüldü; zaten ilerleme 1990-2000 yılları arasında çoktan başlamıştı (Kaynak: Howard Steven Friedman, 2013). Buna karşılık, kalkınmanın büyük bir kısmı, ekonomik büyümenin ve aşama aşama gerçekleşen yerel iyileşmelerin sonucuydu. Çin gibi en büyük ekonomik ilerleme kaydeden ülkeler, herhangi bir dış yardım almamış ve MKH’ler ile pek ilgilenmemişlerdi. Dolayısıyla, kalkınmanın yalnızca yukarıdan ve yurtdışından gelebileceğini düşünmek pek makul görünmüyor.

Kaynak: FreeToChoose.tv
Konuşan: Johan Norberg
Çeviren: Asım Kaya
Redaksiyon: Seçkin Sosyal

Önceki
Liberteryenizm’e Giriş 2: Klasik Liberal Dönem
01.03.2018
Sonraki
Davranışsal Ekonomi I: Ekonomi Neden ve Nasıl İşler?
01.03.2018