286 video

Büyük Yanılgılar Serisi: 21 Yüzyıldaki Milyonerler

Yirmi Birinci Yüzyılda “Kapital”e ne olduğunu duydunuz mu? Zengin daha zenginleşiyor ve servetlerini sonraki nesle devrediyorlar, böylece yeni bir kapitalist aristokrasi devam ettiriliyor. Pek güzel… Ne var ki, daha yanlış olamazdı! Peterson Enstitüsü’nde yapılan bir araştırma gösteriyor ki, servetini miras yoluyla edinen milyarderlerin oranı artmıyor, hızlıca azalıyor. 1996’da milyarderlerin yüzde 45’i kendisi zengin oldu. Bugün yüzde 67 oranındalar. Miras kaynaklı servet en çok Amerika’da düştü; bugün milyarderlerin sadece üçte birinden daha azı servetini miras yoluyla ediniyor. Görünen o ki, serbest piyasa ve acımasız rekabet, piyasaya sonradan gelenlerin engelleri aşmasını mümkün kıldı. Avrupa korumacı politikaları yüzünden bu konuda daha kötü durumda. Bu kıtada milyarderlerin yarısından fazlası servetini miras yoluyla edinen zenginlerden oluşuyor. Amerikan kapitalizmi zenginlere karşı acımasızdır. Yaratılan zenginliğin oranı sabitliğini hemen hemen kaybetmiş durumda, Böylece ortalama servet, bugün 2001’de olduğu gibi kabaca aynı seviyelerde. Derlerdi ki, “ilk neslin kazandığı zenginlik üçüncü nesil tarafından kaybedilecek”. Bu kayıp iki nesle düşmüş durumda.

Konuşmacı: Johan Norberg

Redaksiyon: Ahmet Altundal

Çeviri: Zalis Nur Bölükbaşı

Önceki
Serbest Ticaret Kimlere Yarar?
14.09.2017
Sonraki
ABD Ekonomik Tarihi 5: Altın Çağ’da Ekonomik Büyüme
14.09.2017