286 video

Konu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıları takip edebilirler;

  • Competition and Entrepreneurship (Video): Dr. Israel Kirzner elaborates on the role of the vital forces of competition and entrepreneurship in a market economy.
  • Streets of Dreams [Article]: Erin Norman, Robert Frommer, Bert Gall and Lisa Knepper examine five common types of vending regulations in the 50 largest U.S. cities.

BÜROKRASİ GİRİŞİMCİLİĞİ SÖNDÜRÜR

Ben, düşük ve orta gelirli girişimciler için hukuk eğitimi veren bir firma yönetmekteyim. Ayrıca kendi işini kurmak veya halihazırdaki işini büyütmek isteyen girişimcilerin karşılaşabileceği hukuki zorluklarla ilgili danışmanlık da veriyoruz.

Bir müşterimiz, yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutuklu ailelerini cezaevlerine getirip götürecek bir servis hizmeti başlatmak istemişti. Bu kitle kendi başına ulaşım masraflarını karşılayamayacak, dar gelirli insanlardan oluşuyordu. Müşterimiz toplamda 15 minibüsle işe başlamak istedi. Bölgenin başından sonuna kadar belirli kalkış noktaları olacaktı; planlanan programa göre ailelerle cezaevlerine gidilecek, dönüş yapılacak ve belirli günlerde servis kaldırılacaktı.

Müşterimiz işini kurmak için fazlasıyla hevesliydi. Ondan gerçekten çok etkilenmiştik, çünkü halihazırda bir iş planı vardı. Hırslıydı. Sürekli bizimle temas halindeydi ve bir sonraki adımın ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Çünkü ulaşım sektöründe oturmuş bir düzen vardı ve işletmesini açarken bir sürü sınırlamalarla karşılaşacaktı.

Bu müşterimize yardım etmek için bütün çabamızı ortaya koyduk. Girişimcimizin işine başlayabilmesi için gereken tüm aşamaların üstesinden gelmek yıllar aldı. Altından kalkamadığımız en zor konulardan biri de California Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun (CPUC) bu girişime onay vermemiş olmasıydı. Girişimcimiz kurallara göre hizmet alanı içine girebileceği, devlet veya özel sektör tarafından işletilen tüm ulaşım birimlerine bildirim yapmak zorundaydı. Bu işletmeleri lisans başvurusu yapmış olduğu hakkında bildirecekti ve böylece onlar da bu girişimcinin sağlayacağı hizmetin gerekli olup olmadığını tartışacaklardı. Yani rakipleri, onun ulaşım piyasasına girmesinin gerekli olup olmayacağını tartışacaktı.

Sonuç olarak müşterimizin motivasyonu kırıldı, son birkaç ayda artık telefonlara pek çıkmıyordu ve morali bozulmuştu. Çünkü bu işin tutmayacağı ve ödemesi gereken yüklü para hakkında kaygıları vardı. Birlikte dağ kadar olmuş zorluğu halletmemiz gerekiyordu. Hepimiz kara kara düşünürken, o ise bu dağa tırmanmaya niyetliydi. Ancak sorunu çözememek moral bozucuydu. Bu sadece bir girişimcinin iyi bir fikri pratiğe dökememesi değildi; aynı zamanda bu yolda hiçbir işçiye istihdam sağlanamaması, destek personelinin tutulamaması ve tutuklu yakınlarının bu hizmetten mahrum kalması anlamına geliyordu.

Bu regülasyonlar olmasaydı, birçok düşük gelirli girişimci hem kendi imkanlarıyla yükselir hem de başkalarına iş sağlayabilirdi. Bana sorarsanız onlara yardım etmek ve kendi işlerini yükseltebilmeleri yapabileceğimiz birkaç şey var. Bunlardan biri, belki de ilk yıl vergi yükümlüklerini azaltmak ya da girişimci belirli bir miktar birikim yapana kadar vergiyi ertelemektir.

Özellikle düşük gelirli girişimciler için külfetli olan bir diğer konu da ilk elemanını işe almalarıyla ortaya çıkan yükümlülüklerdir. Küçük işletmeleri bazı yükümlülüklerden muaf tutmak girişimciliğin serpilmesi açısından yararlı olurdu. Çünkü bu yükümlülükler ancak işletme büyüdüğünde anlamlı hale gelebilir; başlangıç aşamasında ise büyük bir yüktür.

Kaynak: Learnliberty.org
Konuşmacı: Prof. Donna Matias / University of San Diego
Çeviri: Burak Özcan
Redaksiyon: Ahmet Altundal

Önceki
Küreselleşme: Gelir Eşitsizliğinin Panzehiri
04.11.2015
Sonraki
Dinozor Savaşları: Rekabet Tükendiğinde
04.11.2015