286 video

ARZ VE TALEP KANUNU DÖRTLÜKLERLE NASIL ANLATILIR

Ekonomideki en önemli görüşten ikisi arz ve talep ilişkisidir. Haydi ekonominin bu yasalarını dörtlükler şeklinde ifade edelim.

Fiyatlar arttığında, arz düşer. Bu kanun…

Yanlış. Tamamen yanlış.

Fiyatlar artarsa eğer, arz edilen miktar da artar. İşte budur arz kanunu…

Aslında ceteris paribus kavramını da dörtlük halinde anlatabiliriz:

Diğer her şey… Bunların hepsi… Hep sabit kalır…

-Evet, teşekkürler!…

Arz kanunu: Diğer her unsur sabit kaldığında, fiyatlar artarsa, arz da yükselecektir.

Talep kanunu: Diğer her unsur sabit kaldığında, fiyatlar artarsa,
talep de düşecektir.

Kaynak: Learnliberty.org
Konuşmacı: Asst. Prof. Art Carden / Samford University
Çeviri: Gökçe Küçük
Redaksiyon: Ahmet Altundal

Önceki
Yoksulluktan Refaha: Cayman Adaları Devrimi
03.07.2015
Sonraki
Muhafazakarlar Neden Liberteryen Olmalılar?
03.07.2015