286 video

Konu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıları takip edebilirler;

ANONİMLİK: BASKIYA KARŞI EN ETKİLİ SİLAH

İfade özgürlüğümüz, aynı zamanda anonim olma hakkımızı da garantiler mi? Anonimlik deyince pek çok insanın aklına internet ve yazıların yorum kısmında beliren troller gelir ama ama anonimliğin Amerika’daki önemi tahmin ettiğinizden daha eskiye dayanır. Benjamin Franklin, James Madison ve Amerikan Devrimi dönemindeki diğer siyasi aktivistler, siyasi olarak tartışmalı kitap ve yazılar yazdıklarında takma isimler kullandılar. Kendilerine gelebilecek hücumlardan korunmak ve okurların yazarın kimliğini değil, argümanlarının kalitesini göz önünde tutarak değerlendirmesini sağlamak için kendi kimliklerini gizlediler. Onların çalışmaları bugün hürriyeti savunan kahramanca yazılmış yapıtlar olarak görülüyor. Anonimlik mümkün olmasaydı Kurucu Babalar, fikirlerini 13 kolonide ilan ettikleri için vatan hainliğinden idam cezasına çarptırılırlardı.

Bugünkü dünyamız 1776’dan oldukça farklı olsa da anonimlik şimdi de önemini koruyor. Anonimlik, fikirleri veya inançları yüzünden saldırı riskiyle en çok karşı karşıya olanlara koruma sağlar, provokatif fikirlere sahip kurumlar buna bir örnektir. Yüksek Mahkeme Yargıcı John Paul Stevens’ın da dediği gibi “Anonimlik, çoğunluğun tiranlığına karşı bir kalkandır”. Mesela 1956’da Alabama Başsavcılığı, Beyaz Olmayanların Kalkınma Derneği’nin üyelerinin isim ve adreslerini açıklamasını istedi; amaç bu kişileri devletin dışına sürebilmekti. Bu göz korkutma taktiği, ABD Yüksek Mahkemesi’ne kadar temyize götürüldü ve karar iptal edildi. Bu iptal, Yurttaşlık Hakları Hareketi’nde anonimliğin oynadığı rolün altını çizmiş oldu.

Bugün kimileri interneti daha şeffaf hale getirmek için internette yorum yapan insanların isimlerini ilan etmesini istiyor ve bu sadece internetle sınırlı değil. Çeşitli kurumların anonim destekçilerinin isimlerini açıklamalarını zorunlu kılacak düzenlemeler getirilmesi için bastıranlar var. İlk bakışta bu güzel bir fikir gibi görünse de anonimlik, ifade özgürlüğünün tam anlamıyla kullanılabilmesi için kritik önem taşıyor. Anonimlik denilince bu kavramın hep negatif kullanımları akla geliyor ama aklımıza ilk başta gelmeyen şeyler de var. Mesela eşcinsel bir öğrencinin ailesine açılmak için gizli olarak tavsiye araması, genç bir hamile kadının üreme sağlığıyla ilgili bilgi edinmek istemesi, depresyonda olan bir üniversite öğrencisinin internet üzerinden akıl sağlığıyla ilgili destek araması veya tartışmalı bir siyasi görüşe sahip insanların bir davayı destekleme imkanı bulması gibi.

Amerikan Anayasası, bir fikrin kültürel olarak kabul görüp görmediğine bakmadan ifade özgürlüğünü korur. Her Amerikalının gizlilik ve anonimlik hakkı vardır. Bunlar olmasaydı, insanlar popüler olmayan fikirlerini açıklarken kendilerini tehlikede hissederlerdi.

Kaynak: Learnliberty.org
Konuşmacı: Prof. Bradley Smith / Capital University
Çeviri: Merve Güngör
Redaksiyon: Ahmet Altundal

Önceki
Popüler Ekonomi: Wall-E ve İktisat
02.05.2017
Sonraki
Camları Kırmak Ekonomiyi Canlandırır Mı?
02.05.2017