286 video

Göçmenlik Hakkında 3 Efsane

Bir sonraki efsane, ‘İşlerimizi elimizden alıyorlar!’. Bunu doğrulayan hiçbir kanıt yok.


İsmim Ben Powell, Suffolk Üniversitesinde Ekonomi dersleri veriyorum. Göçmenler hakkında en yaygın üç efsaneyi sona erdirmek amacıyla karşınızdayım.

Göç, sürekliliği olan bir konu ve maalesef çoğumuzun hatalı bakış açılarına düştüğü bir konu. Şimdi bahsedeceğim üç popüler efsane, göçmenlerin ülke ekonomisine yük bindirdiği, işlerimizi elimizden aldıkları ve maaşların düşmesine sebep oldukları. Bunlardan hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Göçmenler kesinlikle ve kesinlikle ekonomimiz için faydalılar. Göç konusunu araştıran ekonomistler, göçe karşı çıkmaya meyilli olanlar bile bu konu üzerinde neredeyse evrensel bir fikir birliği halindeler/içindeler. Yararın çok büyük oranlarda olduğunu düşünmüyorlar fakat göçmenlerin ekonomimize bir etkileri varsa bunun pozitif olduğu konusunda hepsi hemfikir.

Diğer bir efsane, işlerimizi elimizden aldıkları düşüncesi. Bunu destekleyen herhangi bir kanıt yok. Bu, ‘görünen ve görülmeyen’den kaynaklanan bir yanılmaca. Bir göçmen, ülkeye girdiğinde bir vatandaşın işini kaybettiğini açık ve net görebiliriz. Ama görmediğimiz şey başka bir iş kolunun yerli vatandaş için yaratıldığıdır. Bu yüzden, göçmenlerin ülkemize giriş yaptığı sürede, işsizlikte net bir artış gözlemleyemiyoruz. Son 60 yıl içinde Amerikan toplumunda iş gücünün nasıl etkilendiğini hatırlayın: yüksek doğum oranları, kadınların ve göçmenlerin toplu halde iş gücüne katılımı fakat, yine de işsizlik oranlarında bir artış yaşanmaması. Onun yerine faal nüfus artarken toplam istihdamın da arttığını gözlemliyoruz.

Bu da bizi maaşlar konusuna getiriyor. İşgücüne daha çok işçi ekliyoruz, bu ülke çapında maaşların düşmesine sebep olmaz mı? Bunu söyleyebilmek için de yeterli kanıtımız yok. Örneğin ABD’de maaşlar açısından genel bir düşüş var diyebileceğimiz tek kitle yalnızca lise diploması olan kişiler, ki buradaki negatif etki de oldukça düşük oranlarda. Buradaki neden, göçmen işgücünün yerel işgücünden farklı olması. Göçmenler yeni becerilerle geliyorlar. Çoğunlukla ülkeye giriş yapan göçmenler ya çok vasıflı ya da çok vasıfsız kişiler. Amerikan işgücünün çoğunluğu ortada bir yerlerde kısmen vasıflı olarak yer alıyor. Çok azı piramidin en üstünde ve aynı şekilde çok azı piramidin en altında yer alıyor. Sonuç, göç olduğunda, göçmenler büyük ölçüde bizim yeteneklerimizi tamamlayıcı diğer işlerde görev alıyorlar. Bizim yerimize geçmiyorlar. Göç, Amerikan işgücü açısından, yapabileceği daha çok üretim için teşvik edici rol üstleniyor. Sonuç olarak, ülke olarak biz daha üretken bir hale geliyoruz ve göçmenler de daha üretken hale geliyorlar.

Göç konusundaki daha önceki fikriniz her ne idiyse ve eğer bu 3 efsane sizi daha farklı düşünmekten alıkoyduysa, artık sınırların daha açık olmasını talep edeceğinizi düşünüyoruz.

Kaynak: Learnliberty.org
Konuşmacı: Prof. Benjamin Powell / Suffolk University
Çeviri: Gizem Yılmazer

Önceki
Tehlike Altındaki Bir Türü Korumak
29.01.2015
Sonraki
Hamsterlar İçin İfade Hürriyeti
29.01.2015