Konu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıları takip edebilirler;

What is “Libertarian”? Schools of Thought in Classical Liberalism (on demand program): Want to learn about classical liberalism? In this on demand program, Nigel Ashford explains the different schools of thought within the ideology, including the Austrian School, natural rights theorists, and anarcho-capitalists.

Giants of the Scottish Enlightenment Part 3: David Hume (video): Professor James Stacey Taylor discusses the work of philosopher David Hume and the impact he had on classical liberalism. This video is part of a series on three of the most important thinkers of the Scottish Enlightenment.

The History of Classical Liberalism – Learn Liberty (video): In this lecture, Professor Steve Davies describes the history of classical liberalism.

Büyük Liberalizm Çadırı
Brandon Turner: Klasik liberalizmden bahsedersek, yani; bu, ideolojinin işlevini konuşmanın bir şekli. Diğer bir deyişle, Locke’a, Hume’a, Smith’e bakarsan, liberal geleneği üretmiş olmalarına rağmen bu adamlardan hiçbiri liberal olduklarını bilmiyorlardı, değil mi? Başka bir deyişle, geriye baktığımıza fikir grubu, genel düşünür gruplarından ürettiğimiz doktrinler, bu adlandırdığımız kanun… burada hepsini içine alan çizgiler çizeceğiz… bu düşünceye, buna liberalizm deriz.

Burada birçok yol var… Kronolojik olarak birbirine yakın Locke ve Hume gibi insanları bile ele aldığında, yani; birçok farklı konuda birbirleriyle şiddetle zıtlaştılar. Hume tabii haklar kuramcısı değildi. Hume direnme hakkı ve bu gibi konularda ciddi şekilde çekingendi. Yine de bence geriye baktığımızda liberal proje dediğimiz şeye her ikisinin de bir şeyler kattığını söyleyebiliriz.
Bence liberalizm libertarianizmden çok çok daha kapsamlı, çok daha büyük. Yani bugün en önemli iki büyük siyasi partiyi söyleyebiliriz… 10 yıl önce, Amerika’daki iki büyük siyasi partinin, geniş ölçüde anlaşılan liberalizm geleneğine uygun olduğunu söyleyebilirdim. Yani, bugün çok az insan adil yargılanma hakkının askıya almamız gerektiğini, ifade özgürlüğü veya bunun gibi hakların askıya alınması gerektiğini savunuyor. Çok az insan liberalizme alternatif olabilecek şeyleri değerlendirmem için öneride bulunuyor. Bu alternatifler her neyse… teokrasi de olabilir komünizm de.
Bir başka deyişle, biz bireylerin devlete karşı iddialarının olması gerektiği, bireylerin olabildiğince özgür olması ve bu tür şeyler yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Aslında biz, birçok yönden, bu görüşün uçlarında çalışıyoruz. Libertarianizm bana, daha kapsamlı dediğimiz liberalizmin içinde daha küçük siyasi bir doktrin gibi geliyor.

Konuşmacı: Dave Rubin, Brandon Turner (Political Science
Clemson University)
Redaksyon: Seçkin Sosyal
Çeviri: Belemir Gencal Doğan
Kaynak: LearnLiberty.com

Bu başlık için şu anda yorum yapılamıyor.